Handledning

 

Personlig coachning av:

  • Ledare/chefer
  • Medarbetare
  • Ledningsgrupper
  • Arbetslag/team
  • Mentorer

Didaktisk/pedagogisk handledning

Denna handledning har särskild inriktning mot barnomsorg och skola. Den riktar sig till all personal inklusive ledningspersonal. Administrativ personal och s k övrig skolpersonal för att kartlägga och utveckla respektive förskolas/skolas arbetsplatskultur. Vi kommer att se på den personliga utvecklingen via ämnes- och metodutveckling till åldersövergripande tematiskt arbetssätt.

 

Nestorskap

Referenser

Med glädje i sinnet gick jag till handledningstillfällena med Lennart. Rollen som rektor innebär flera glädjeämnen men också dilemmor.Utifrån en tydlig förankring i det salutogena perspektivet gav Lennart mig kraften att se medarbetarnas styrkor och att utveckla dessa. Det jag lärt mig är att en sedd och bejakad lärare skapar en god lärandemiljö för eleverna men även för sina kollegor.

Gunilla Sjödahl, Bitr. rektor, Tranängskolan år 7-9

Tel: 0325-576604, 0766-430556

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se