Längre processer

Referenser

Med Ragnarsson som nestor i verksamheten har både utmaning och utveckling skett. Han har gett oss många infallsvinklar som har gjort oss starka, reflekterande och kreativa. Han har arbetat med personalen i både stora och små grupper på ett professionellt och positivt sätt.

Hans oerhört stora kunskap inom skolverksamhetens forskning har tillfört mycket för vår skola. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Ragnarsson.

Montessoriskolan Malmen
Katrinebergsgatan 21
504 39 Borås
E-post: kenneth.syren@malmen.com
Fax: 033 – 10 41 80
Telefon arb: 033-23 73 86
Mobil: 0705-18 12 63

Kenneth Syrén

Montessoriskolan Malmen, Borås

Som lärare är jag varje dag med om spännande möten med andra människor. Jag får vara med när eleverna utvecklas och lär sig om den värld de lever i. I detta arbete är jag själv ett viktigt arbetsredskap, kanske det allra viktigaste och jag är också delaktig i många av de processer som eleverna befinner sig i.

När Lennart gör klassrumsobservationer i mitt klassrum, så sätter han det arbetsredskap som jag är under lupp och han hjälper mig att såväl se som förstå vad det är jag gör. Det kan handla om min mimik, hur jag rör mig, tonfall eller kroppsspråk men våra samtal handlar också om syfte och mål eller val av innehåll och metod.

Det borde vara en naturlig del av yrket att som lärare få arbeta med sig själv och sin egen utveckling med professionellt stöd vilket ger förutsättning till yrkesmässig och personlig växt. Så är många gånger inte fallet, utan som lärare är jag ofta ensam och utlämnad åt min egen bedömning av såväl mig själv som min arbetsinsats. Det är en omfattande uppgift som inte bara är svår, utan också arbetsam.

Att bli sedd, få uppmuntran och hjälp på det sätt som Lennart gjort i samband med sina observationer, är det som för mig gör skillnaden i att våga eller inte våga, orka eller inte orka anta nya utmaningar och utveckla mig själv och min skola vidare.

Vicky Birgersson

Lärare på Montessoriskolan Malmen i Borås.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se