Analys av arbetsplatskultur

Att göra denna kartläggning och analys av en arbetsplatskultur är en process över längre tid där vi arbetar utifrån såväl individ- grupp- som arbetsplatsnivå. Genom utbildningen tar vi fram en bild av den ”egentliga” verksamheten. Vad gör vi… egentligen? Vi ser till att personalen får möjlighet att ta ställning till följande frågeställningar: Vad vill jag? – Vad gör jag? Hur stor är differensen? Varför? Utbildningen innebär att personalen stimuleras att erkänna och ta bort det som hindrar och betona och främja det som gynnar en bra arbetsplatskultur men också den enskilda individen i såväl sin personliga som yrkesmässiga växt. Utbildningen består av 8 delar där samtal med personal kommer att utgöra en del, både enskilt och/eller i par och i mindre grupper, dokumentera och analysera, göra observationer, feedback samtal är några andra delar som över tid knyts ihop till en helhet. Deltagarna kommer att vara aktiva genom hela processen.

En dylik analys kan göras över en tidsperiod på ett till tre år beroende på önskat upplägg och arbetsplatsens storlek/antalet anställda.

Referenser

Lennart Ragnarsson har anlitats som konsult på Stenkulans äldreår under läsåret 07/08

Vårt mål är och har varit att utveckla pedagogernas förmåga att möta och samspela med så kallat ”jobbiga och stökiga” klasser/elever konstruktivt och kreativt och att vidga tanken om vad det kan innebära att ha höga förväntningar på eleverna.

Lennart har gjort en analys av vår arbetsplatskultur och utifrån denna funnit utvecklingspotentialer i arbetslagen. Han har fått lagen och pedagogerna att se sina styrkor och sin egen bästa kvalité. Han har skapat kreativa samtal och gett lagen och pedagogerna didaktiska tips, råd och förslag som i sin tur mynnat ut i handling.

Under den tid Lennart varit hos oss har vi märkt förändringar som innebär nöjda, kreativa och inspirerade pedagoger, lugnare klasser/elever och en ledning som tycker om att se hur den gamla tröttheten och uppgivenheten successivt håller på att försvinna.

Deltagarkommentarer

Entusiasmerande, duktig på att förmedla åsikter och väcka frågeställningar. Många kul och nyttiga dramaövningar. Bra på att hålla intresset vid liv genom föreställningen. Alltså inget sömnpiller. Provocerar oss gärna till att reagera på det han säger för att få igång diskussion i gruppen.

Fenomenal på att förmedla saker. Går ju in med hull och hår för att få fram vad han vill säga. Uppmuntrar alla att se positivt på sig själva.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se