Dialogpaketet

Denna utbildning pågår över en längre tid, ca 2 år, och riktar sig främst till skolor.
När lyser det i ögonen på pedagogen? Vad beror detta på?
När lyser barnens ögon? Vad beror detta på?
När lyser det inte? Vad beror detta på?
Hur är det när det är som bäst? Varför är det inte alltid så? Vad främjar och hindrar dessa ”bästa” situationer? I Dialogpaketet kommer utbildningen att ske genom dialoger, lärande samtal och lärande besök, observationer och feedback samtal.

Referenser

Det började med en föreläsning och fortsatte med ett 3-årsprojekt !

Jämställdhet ur ett lika värde perspektiv blev temat för jämställdhetsarbetet på våra förskolor.
Upplägget av projektet med Lennart har varit enkelt, smidigt, inspirerande och utvecklande.

Föreläsningar, dialogsamtal, lärandebesök, observationer och återkoppling bildar en helhet som hjälper personalen att förstå och se sig själva, sitt förhållningssätt och sitt reaktionsmönster.
Tid för reflektion, att inte behöva ha full kontroll, att se nya sidor hos sig själv och andra är några av vinsterna vi upplevt i samarbetet med Lennart. Därtill är Lennart en positiv och glad möjlighetstänkare med stor vishet.

(FVBU = Föreningen för Vård av Barn och Ungdom, som bl.a. driver 9 Kristna Förskolor i Sverige, m.m.)

Mary-Ann Mårdh

Director, FVBU

Deltagarkommentarer

Fenomenal på att förmedla saker. Går ju in med hull och hår för att få fram vad han vill säga. Uppmuntrar alla att se positivt på sig själva.

Så enagerande och inspirerande, en härlig blandning av allvar och humor! Kan säkert uppfattas som lite burdus och manipulativ för vissa, men bra att bli provocerad ibland! Det väcker ju tankar och funderingar, sedan är det upp till var och en hur vi tar det till oss.

Lennart är TOPPEN, från tårna till knoppen! Inspirerande, annorlunda, bejakande men ändå pådrivare. Med en annan typ av ledare hade kursen kunnat blivit ”flummig”.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se