Dramaledare i 10 steg

Denna utbildning riktar sig främst till pedagoger, men även till andra yrkesgrupper som arbetar med människor så som präster, diakoner, socionomer, socialpedagoger m fl.

Du får många verktyg och metoder att utgå ifrån i ditt arbete där du framöver förhoppningsvis kommer att se möjligheter att arbeta mer dramapedagogiskt. Att gå denna dramaledar utbildning innebär både en personlig och yrkesmässig utveckling. När man arbetar med pedagogiskt drama som metod gäller det att man tar ett helhetsgrepp över inlärningssituationen, sig själv och den/de man är satt att utveckla/undervisa/lära. Man lär sig skapa bra förutsättningar för kunskapsbildning ur ett upplevelseperspektiv där begrepp tränas förstärks och förädlas. Du lär dig använda humor och lusten att lära vilket vi vet är de bästa förutsättningar för en god inlärningssituation. Vi utvecklar ert lärande bemötande och förhållningssätt och ökar kunskapen kring kroppsspråket, gruppdynamik, konflikthantering, ledarskap etc. genom dramatekniker, olika övningar, dramadidaktik, kognition och kroppslighet ur ett dramadidaktiskt perspektiv. Du får också lära dig reflektionens betydelse och hur du kan leda den. Vi har delat in utbildningen i 10 steg, där vi steg för steg ger deltagaren möjlighet att få kunskaper och färdigheter att använda i sitt framtida arbete som dramaledare.

Här går du utbildningen i flera steg 1-10, varje steg omfattar två halvdagar, som bygger vidare på varandra, boka hela utbildningen eller en början på några steg.

Deltagarkommentarer

Med en entusiastisk ledare som Lennart dras man med och vågar ge av sig själv. Man blir så inspirerad! Stämningen har varit så skön. Det har varit lätt att förstå både det teoretiska och praktiska: Lennart är tydlig, och skulle man inte förstå, få vågar man fråga.

Toppen! Inspirerande, energisk, positiv, vill förmedla så mycket på ”kort” tid. Ibland har det varit svårt att hänga med i tankarna. Dramat (praktiken) har varit jättebra. Kursen är Lennart Ragnarsson!!

Lennart är rolig, omtänksam, duktig talare, har humor, är glad, bra på att uttrycka sig och förmedla en instruktion. Det händer verkligen något hela tiden. Jag undrar var han får all energi ifrån? Kan ju hoppas att det smittar av sig.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se