En friskare arbetsplats

I denna utbildning arbetar vi med flera aspekter som gör att en arbetsplats fungerar bättre. Här utgår vi från det friska, vad som fungerar och vi behöver mer av. Vi använder oss av det salutogena perspektivet i denna utbildning. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst. Professor Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. På senare tid har det blivit ett alltmer växande intresse kring vilka faktorer det är som gör att man är vid god hälsa. Man kanske inte kan ta hälsan som självklar och att hälsa endast är frånvaro av sjukdom. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer ”friskfaktorer” istället för på ”risk faktorer”.

Några av de områden vi har som utgångspunkt är:
– Vad är grogrunden för hälsa och välmående.
– Ett hållbart arbetsliv kräver träning.
– Vikten av tillhörighet och delaktighet.
– Om kommunikation i allmänhet och salutogen kommunikation i synnerhet.
– Vikten av positivt självförtroende.
– Hur vi värderar varandra och erfar världen.
– Om meningsfullhet som en funktion av engagemang och energi.

Utbildningen kan läggas upp på antingen tre heldagar eller sex halvdagar á 4 timmar och en heldag.

Deltagarkommentarer

Engagerande och fängslande föreläsningar. Fått skratt mycket. Mycket god förmåga att förmedla både teori och praktiska övningar.

Rätt person på rätt plats! Strålande! Tack var Lennart blir kursen 100% mer intressant och givande! D.v.s. det finns ett tydligt före och efter Salutogen Design. Med andra ord, inget blir sig likt!

Jag har haft Lennart som lärare i skolan innan och tycker att hans sätt att lära ut och stärka folk är helt underbart. Han verkligen brinner för det han gör och tycker själv att det här roligt, det märks. Det är härligt också hur han kan inspirera folk och känna att vi också ger honom någonting tillbaka genom att bar diskutera och argumentera!!

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se