Från kropp till kropp till handling

I denna utbildning arbetar vi med att tydliggöra och verklighetsbasera skolans övergripande mål och värdegrundsbegrepp såväl praktiskt som i upplevelsemässigt konkreta sammanhang.

Vi utgår i första hand från de ”fem pelare” som finns i läroplanen som skall genomsyra all verksamhet i förskola och skola. De skall gestaltas och förmedlas. Det innebär att man både som lärare, ledare och som organisation måste ha en konkret metod för att identifiera, mobilisera, artikulera, konkretisera och förankra värdegrunden – helst inte bara i skolans verksamhet utan också i hemmen hos föräldrarna. Det handlar alltså mycket om attitydskapande och att medvetandegöra sina och andras förhållningssätt i förhållande till värdegrundens ”fem pelare”. Det är viktigt att skolor arbetar med sin kvalitetssäkring. Det är vanligt att man såväl individuellt som generellt känner en osäkerhet i vad man vill, kan eller bör lägga in i begreppen: Övergripande mål, värdegrund, kunskap, lärande och kvalitet. Här får man möjlighet att definiera, arbeta med, förädla, säkra, utvärdera och kunna redovisa sin syn på dessa begrepp på ett trovärdigt sätt.

Utbildningen är på sammanlagt sju träffar, sex tillfällen á fyra timmar samt en heldag, men kan givetvis läggas upp på annat sätt efter överenskommelse.

Deltagarkommentarer

Bra ledare. Bjöd på sig själv till 100%. Påminde om Jonas Gardell. Hade förmåga att förmedla det han ville ha sagt. Just att bjuda på händelser ur det egna livet (om det nu var samma) gör att man tar budskapet lättare.

Helt suveränt, engagerande, tankeväckande lever som du lär.

Han är väldigt ”smittande” jag vet precis att det är det friska man ska jobba med. Han brinner verkligen för det han säger och gör. Super bra! Trevligt att han hälsar i hand på varje deltagare.

Det känns att du brinner för detta ämne. Du är mycket bra på att förmedla detta både teoretiskt och praktiskt.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se