Kärlek känns… olika men på lika villkor

Denna utbildning är till för att öka jämställdheten i praktiken på arbetsplatsen. Idag bör man innan man tar beslut se konsekvenserna ur olika perspektiv och ett viktigt sådant är genusperspektivet. I denna utbildning får man möjlighet att se saker ur flera synvinklar och får möjlighet att förändra gamla fördomar, föreställningar och invanda tankesätt. Genom teoretiska och praktiska övningar, rollspel och diskussioner blir deltagarna medvetna om sin egen roll i gruppen och de blir bekräftade och får även själva bekräfta de andra deltagarna. Allt handlar om förståelse och tolkning som sedan ska tillämpas praktiskt. En gemensam syn på värdegrundsbegreppen på arbetsplatsen skapar en ökad trygghet vilket motverkar kränkningar och mobbning. En ökad trivsel motverkar arbetsrelaterad ohälsa. Deltagarna får träna sig i de kompetenser som krävs för att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.

Utbildningen på sammanlagt sju träffar, sex tillfällen á fyra timmar samt en heldag.

Referenser

”Vi är väldigt nöjda med Lennart. Det bästa med Lennart är att han aldrig ger sig förrän alla är med i båten. Han ser till att alla blir engagerade. Lennart har gett oss ”nya glasögon” att betrakta världen genom. Det är inte bara i jobbet man ser nya saker, även i hemmet har det gett upptäckter. Vi kommer gärna anlita Lennart igen.
Ring mig om du vill veta mer på tfn 0705-58 13 63.
Bosse Rofors

Rektor Norrtullskolan, Eksjö kommun

För att uttrycka det milt kan jag säga att Lennart var en energikälla. Han fick mig att reagera på flera av hans uttalanden på ett positivt sätt.När vi kom in hälsade han på oss personligen välkomna med ett handslag, lugn musik spelades och flera levande ljus fanns tända i salen. Föreläsningssalen svämmade över av papper och böcker som såg ut att ligga huller om buller, men Lennart hade stenkoll på vilka böcker som låg var och vilken overhead han ville visa. Jag upplevde honom som lite av en konstnärssjäl, en inspiratör och hans häftiga kroppsspråk poängterade en ärlighet i budskapet.

Jämställdhet handlar om allas lika värde. Lennart påpekade på ett väldigt engagerat sätt: Kärlek är värderingsfritt! Att behandla en människa respektfullt är att se honom / henne på nytt vid varje möte. Lennart har arbetat som lärare på olika nivåer och han är övertygad om att relationen mellan läraren och eleven är avgörande för elevens lärande. Lennart har bland annat varit lärare i franska. Personligen tror jag att jag hade varit fransk expert om Lennart varit min lärare.

(FVBU = Föreningen för Vård av Barn och Ungdom, som bl.a. driver 9 Kristna Förskolor i Sverige, m.m.)

Melanie Landström

Projektledare, FVBU Norrköping

Deltagarkommentarer

Väldigt bra teorimaterial. Lennart är lyhörd och duktig på att plocka in funderingar och åsikter i diskussionerna. Dramaövningarna var bra. Roligt med en del nya övningar, kunde vara fler nya, för oss som gått drama innan med Lennart.(1998)

Strålande hur bra som helst lärorikt, stimulerande och underhållande. Ibland utmanande.

Lennart, mannen som älskar allt och alla. Tyckte först att han var jobbig, provocerande och ”för på”. Är detta på riktigt, är det äkta? Jag uppskattar raka ärliga människor och Lennart har dessa egenskaper. Ja han har förmåga att leda och förmedla allt. Se vad han fick oss alla att göra (med glädje).

Kursens innehåll har varit väldigt intressant. Ämnet innehållet salutogen design. Så stort omfattande – har gett mig många salutogena tankar!! Bra ledare har kunnat väcka intresset hos deltagarna.

Mycket bra

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se