Magiska möten

Denna utbildning har sin utgångspunkt i Aaron Antonovsky KASAM-teori (Känsla Av SAMmanhang). Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktigt för en god hälsa. Här arbetar vi med begreppen praktiskt genom övningar och samtal varvat med teoretiska föreläsningar där du får möjlighet att möta andra och även dig själv på ett sätt som stärker din KASAM. Kunskapsbildning och utveckling av den egna yrkeskompetensen sker genom ett aktivt och upplevelsebaserat deltagande samt i dialog med andra. Man får möjlighet att bilda kunskap i nuet genom möten med andra i samma nu, rum och på samma villkor. Det handlar om interaktion, sociokulturella möten och det krävs att man känner tillhörighet till dessa möten om de skall vara lärande och utvecklande med kvalitet. Denna utbildning kan du deltaga i som arbetsgrupp eller enskilt för att utveckla metoder att använda i sitt arbete som ledare, pedagog, socionom, etc. etc.

Omfattningen på hela utbildningen är sex halvdagar á 4 timmar och en heldag, men kan också ges i två kortare versioner på antingen tre heldagar eller tre halvdagar.

Deltagarkommentarer

Han var väldigt duktig och trevlig.

Medryckande, man varken kan eller vill slappna av, ändå är man totalt avslappnad och närvarande hela tiden.

Jag har aldrig varit på roligare föreläsningar än Lennarts. Han är helt rätt man på rätt plats. Han kan sin sak.

Fantastisk, fängslande, otrolig.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se