Pedagogiskt drama

(motsvarande 30 p)
Att lära sig använda pedagogiskt drama som metod i teori och praktik. I pedagogiskt drama handlar det lika mycket om personlig som yrkesmässig utveckling. Man tar ett helhetsgrepp över inlärningssituationen, sig själv och den/de man är satt att utveckla/undervisa/lära. Med hjälp av de övningar med efterföljande reflektion, analys och samtal som ingår i pedagogiskt drama skapar man optimala förutsättningar för inlärning ur ett upplevelseperspektiv där begrepp tränas, förstärks och förädlas. Att lust och humor spränger alla inlärningshinder vet vi och det samtidigt som de aktuella kunskaperna lärs in är en vinst som många kan bekräfta med pedagogiskt drama som metod. Den är lika användbar utanför barnomsorgens och skolans domäner som inom. Metoden passar inom all verksamhet som på något sätt handlar om mänskliga möten, där kommunikation och relation är viktiga för en god utveckling av verksamheten. Det kan gälla allt från personalvårdsfrågor via konflikthantering till ledarskapsutveckling, från ”golv” till koncernledning och bolagsstyrelse.

Utbildningen pågår under tre terminer då deltagarna träffas nio helger (fredag 17.00 – lördag 16.00). Övrig undervisning sker på distans via Internet, självstudier med litteraturläsning och rapport inlämningar. Den egna processen är viktig.

Referenser

”Lennarts budskap är genuint förankrat i honom själv. När han går av scenen är han precis samma person som när han står på scenen. Lennart är äkta och det är en styrka. Jag ser fram emot fler givande samarbeten med Lennart. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0705-13 66 08.”
Christina Rosenberg

VD , Kompetenshuset

Deltagarkommentarer

Stark utstrålning, mycket positiv, bjuder alltid på sig själv. ”Trollbinder” sin publik! Bra talare, skämtar ofta, förmår fånga ens intresse. Mycket bra val av musik! Enormt duktig på drama och att få alla att våga vara med! Ingen känner sig dum! Vi har skrattat mycket under de praktiska övningarna!

Mycket enagerande undervisning. Intressanta exempel från verkligheten. Personligt bemötande. Outstanding!

Stark utstrålning. Positiv. Bjuder på sig själv, skämtar. Bra ”talare”. Förmåga att fånga intresse. Enormt duktig på drama och få alla att våga vara med.

Jag har alltid varit reserverad när det gäller dramakurser och liknande. Men detta var fantastiskt. Lennart var suverän som ledare. Man behövde aldrig oroa sig för att bli utsatt. Jag var fullständigt trygg.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se