Salutogen design

Detta är en utbildning i sju steg för att skapa friskare arbetsplatser. Utbildningen bedrivs ur ett salutogent perspektiv för att ta tillvara på och optimera de styrkor, tillgångar och möjligheter som medarbetarna har. Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung och uppkomst. Professor Aaron Antonovsky var den som myntade begreppet. På senare tid har det blivit ett alltmer växande intresse på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”. En mängd salutogena faktorer tränas och vidareutvecklas hos respektive individ under utbildningen. Målet med utbildningen är att de friska skall fortsätta att vara friska, skapa preventiva förutsättningar som hindrar ohälsa och långtidssjukskrivningar, öka individens positiva självförtroende och så även känslan av tillhörighet, samhörighet och känslan av sammanhang på arbetet.

Utbildningen (sju träffar) är upplag på sex tillfällen á fyra timmar samt en heldag, dagarna innehåller en teoretisk och en praktisk metoddel. Allt enligt modellen: Förståelse – Tolkning – Tillämpning.

Referenser

”Lennart är en oerhört kreativ person. Han har skapat goda möjligheter för oss att utveckla arbetslaget. Lennart är ambitiös. Inget går honom förbi, han går alltid på djupet med allt. Jag har sett människor växa genom Lennarts arbete. Jag rekommenderar varmt Lennarts tjänster. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0704-55 32 20.”
Christina Josefsson

Verksamhetssamordningschef, Borås Stad

Deltagarkommentarer

Rolig, underhållande, lättfattlig, positiv, får alla med sig. Ger energikick åt oss som är med.

Otroligt bra pedagog som lyckas fånga åhöraren/ deltagaren. Du har lyckats få mig att reflektera över flertalet frågeställningar som jag kan (delvis) föra med mig till min verksamhet att använda för vidare utveckling.

En helt otrolig person, man blir glad bara man ser honom.

Naturlig föreläsare/ ledare, utmärkt förmåga att förmedla teori/ praktik, sina tankar, engagemang och ge vardagsnära exempel etc.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se