Teambuilding

Pedcoms teambuilding utgår från vad din arbetsgrupp/ditt arbetslag behöver utveckla. Alla grupper, nybildade som redan etablerade utvecklas och har behov av förändring. I vår utbildning har vi det salutogena perspektivet som utgångspunkt dvs vi utgår från och förstärker det som fungerar och försöker undanröja det som hindrar hur det är när det är som bäst. Vi utgår från era önskemål i förhållande till vilken effekt ni vill uppnå med denna teambuilding, vilket fokus är aktuellt för er. Därför vill vi före utbildningen ha en dialog med ansvarig kring var ni idag befinner er i er teamutveckling och vad vi skall lägga fokus på för just ert team. Behöver ni öka den ömsesidiga förståelsen och tilliten, utveckla vi-andan, öka förmågan att lyssna, lära känna varandra bättre, få arbetsglädje, skapa bättre relationer, bättre konflikthantering, synliggöra styrkor, stärka självinsikten, arbeta med förutfattade meningar, ha roligt ihop etc. En utgångspunkt för oss är att teamet är mer än summan av de enskilda individerna.

Upplägget av teambuilding görs utifrån era önskemål, allt från enstaka träffar till återkommande träffar under en längre period med ökande grader av utmaningar.

Deltagarkommentarer

Härliga stunder då man känner sig sedd och förmedlat kursens syfte på ett positivt sätt. Man blir positivt påverkad. Bra fördelning mellan teori och praktik.

Det har varit lätt att komma och var med i Lennarts föreläsningar, han fångar gruppen, man känner sig delaktig.

Strukturen- röda tråden! Ibland svår att följa. Så många idéer poppar upp.

En medryckande positiv personlighet.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se