Upplevelsebaserad ledarskapsutveckling

I utbildningen arbetar vi med ledarskap och medarbetarskap utifrån ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer ”friskfaktorer” istället för på ”risk faktorer”. Det salutogena ledarskapet är en fråga om delaktighet, inflytande och makt ur ett demokrati- och jämställdhetsperspektiv. Det handlar också om kommunikation, relation och kunskapsbildning ur ett värdegrundsperspektiv. Detta ledarskap handlar också om ömsesidiga möten, där man verkligen ser varandra.
Vi kommer att växla mellan å ena sidan förståelse och tolkning via föreläsning och diskussioner och å andra sidan tillämpning via praktiska övningar. Vi använder oss av det pedagogiska dramat i de praktiska övningarna. Metoden passar när det handlar om mänskliga möten, där kommunikation och relationer är viktiga för en god utveckling av verksamheten. Det salutogena perspektivet går att tillämpa på alla typer av verksamheter.
Utbildningen är i sex delar där varje dels omfattning är två halvdagar.

Deltagarkommentarer

Mycket bra, man blir positivt engagerad. Har fått många tankar, aha-upplevelser. Har tagit med en del tankar i mitt arbete och vardag. Rolig, spontan, en av de bästa föreläsare jag har mött.

Rolig att lyssna på. Rycker med oss i diskussionen och det praktiska. Man blir glad av att träffa Lennart.

Inspirerande och bra.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se