Hur gör jag

Mina handlingsord

”jag är en upplyftare av det yttre och en fördjupare av det inre eller tvärtom och ofta bådadera förhållningssätten samtidigt.”

Sammanfattning av mitt arbete via 8 olika verb:

Föreläsa inför såväl stora folksamlingar som för smärre grupper, såväl vid enstaka tillfällen som vid många på varandra följande tillfällen under ett sammanhängande projekt.

Leda tillämpningsövningar via olika metoder som pedagogiskt drama, forumspelsteknik, konflikthantering via DRACON-metoden, dialogmetoden, värderingsmetodiska övningar, teambuilding-metodiska övningar, avslappnings- och avspänningsmetodiska övningar, mental träning, m.m.

Handleda via dialogsamtal, observationer och feed-back-samtal (=didaktisk och pedagogisk hälsocoach)

Läsa in ny litteratur och ny forskning inom ”mina” områden och instudera nya tekniker för praktiska tillämpningar.

Skapa nya och aktuella föreläsningar utifrån de senaste rönen inom respektive kunskapsdomän.

Skriva kompendier och sammanfattningar för såväl eget bruk som till deltagarna i de olika utbildningarna.

Producera nytt, spännande och utmanande utbildningsmaterial i stencilform till deltagarna i de olika utbildningarna.

Bilda ny kunskap utifrån de olika mötena jag har med deltagarna i de olika utbildningarna, för att utifrån denna nya kunskap skapa nya och utmanande utbildningar.


Avslutningsvis:

”genom mitt arbete försöker jag skapa förutsättningar för ny kunskapsbildning genom att såväl bekräfta som provocera deltagarna samt ge dem den energi som krävs för detta genom att själv tack vare mötet med deltagarna flöda över av energi.”

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se