Referenser

Mina kunder varierar från stora till små, allt ifrån kommuner, myndigheter och föreningar till företag. Här kan du läsa om vad några av mina uppdrag handlat om samt få kontakt med mina referenspersoner.

Borås Stad
Lennart har arbetat med Borås Stad vid ett flertal tillfällen. De har bland annat beställt mina utbildningar “Från kropp till handling”, “Kärlek känns…olika men på lika villkor” och “Salutogen Design”. Just nu gör Lennart en analys av arbetsplatskulturen på Gula skolan i Fristad.

”Lennart är en oerhört kreativ person. Han har skapat goda möjligheter för oss att utveckla arbetslaget. Lennart är ambitiös. Inget går honom förbi, han går alltid på djupet med allt. Jag har sett människor växa genom Lennarts arbete. Jag rekommenderar varmt Lennarts tjänster. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0704-55 32 20.”

Christina Josefsson

Verksamhetssamordningschef, Borås Stad

”Lennart är en energispruta, man får en kick när man träffar honom. Dessutom är han mycket kompetent, han har både lång arbetslivserfarenhet och teoretiska studier bakom sig. Lennart har fått oss att fokusera på det friska och på det som fungerar. Vi är väldigt nöjda med Lennarts arbete. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0768-88 87 03.”

Marita Svenningsson

Rektor, Gula skolan Fristad

”Vi är väldigt nöjda med Lennart. Det bästa med Lennart är att han aldrig ger sig förrän alla är med i båten. Han ser till att alla blir engagerade. Lennart har gett oss ”nya glasögon” att betrakta världen genom. Det är inte bara i jobbet man ser nya saker, även i hemmet har det gett upptäckter. Vi kommer gärna anlita Lennart igen. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0705-58 13 63.

Bosse Rofors

Rektor Norrtullskolan, Eksjö kommun

Kompetenshuset i Göteborg

Jag har samarbetet med kompetenshuset i Göteborg under en lång period. Kompetenshuset skräddarsyr utbildningar till kommuner och företag och har bland annat beställt mina utbildningar ”En friskare arbetsplats”, ”Pedagogiskt drama i klassrummet” och ”Konflikthantering ur ett dramapedagogiskt perspektiv”. Hittills har jag haft över 35 olika uppdrag för Kompetenshuset.

”Lennarts budskap är genuint förankrat i honom själv. När han går av scenen är han precis samma person som när han står på scenen. Lennart är äkta och det är en styrka. Jag ser fram emot fler givande samarbeten med Lennart. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0705-13 66 08.”

Christina Rosenberg

VD, Kompetenshuset

Mörrumsenheten, Karlshamns kommun

Jag började arbeta med Mörrumsenheten år 2005. Jag höll olika föreläsningar för personalen, bland annat ”Konflikthantering ur ett dramapedagogiskt perspektiv” och ”Pedagogiskt ledarskap i klassrummet”. Vårt samarbete har utvecklats och just nu arbetar jag med en analys av arbetsplatskulturen på Mörrumsenheten.

”Jag letade efter någon som avvek från de traditionella fortbildarna. Det finns många föreläsare som säger kloka saker på scen men när man går därifrån är allt som vanligt igen. Så är det inte med Lennart. Det han säger och gör påverkar oss och förändrar oss. Lennarts arbete är mycket uppskattat bland personalen. Jag har märkt att stämningen har förbättrats och att man vågar ta ut svängarna mer. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0702-03 65 75.”

Lennart Johansson

Rektor, Mörrumsenheten

Lerums kommun

Jag har arbetet med Lerums kommun under en lång tid och haft olika uppdrag för dem. Bland annat har jag hållit i utbildningen ”Kärlek känns” och ”Kränkbar eller okränkbar – en fråga om att lösa eller att upplösa” för skolpersonal i Lerums kommun.

”Lennart kan fånga ett helt auditoriums intresse utan svårigheter. Det kan sitta 300-400 personer i publiken och han får allas uppmärksamhet. Han gör det med en blandning av humor, allvar och djup. Lennart har en fantastisk förmåga att få människor att känna sig bekräftade och sedda. Bland vår personal har Lennarts arbete varit mycket omtyckt. Ring mig om du vill veta mer på tfn 0707-36 19 37”

Nils Funnemark

Utvecklingsledare, Lerums Kommun

Tema jämställdhet
(Arbetsplatskulturanalys ur ett jämställdhetsperspektiv):

Det började med en föreläsning och fortsatte med ett 3-årsprojekt !

Jämställdhet ur ett lika värde perspektiv blev temat för jämställdhetsarbetet på våra förskolor.
Upplägget av projektet med Lennart har varit enkelt, smidigt, inspirerande och utvecklande.

Föreläsningar, dialogsamtal, lärandebesök, observationer och återkoppling bildar en helhet som hjälper personalen att förstå och se sig själva, sitt förhållningssätt och sitt reaktionsmönster.
Tid för reflektion, att inte behöva ha full kontroll, att se nya sidor hos sig själv och andra är några av vinsterna vi upplevt i samarbetet med Lennart. Därtill är Lennart en positiv och glad möjlighetstänkare med stor vishet.

(FVBU = Föreningen för Vård av Barn och Ungdom, som bl.a. driver 9 Kristna Förskolor i Sverige, m.m.)

Mary-Ann Mårdh

Director, FVBU

Kärlek känns…Olika men på lika villkor.

För att uttrycka det milt kan jag säga att Lennart var en energikälla. Han fick mig att reagera på flera av hans uttalanden på ett positivt sätt.
När vi kom in hälsade han på oss personligen välkomna med ett handslag, lugn musik spelades och flera levande ljus fanns tända i salen. Föreläsningssalen svämmade över av papper och böcker som såg ut att ligga huller om buller, men Lennart hade stenkoll på vilka böcker som låg var och vilken overhead han ville visa. Jag upplevde honom som lite av en konstnärssjäl, en inspiratör och hans häftiga kroppsspråk poängterade en ärlighet i budskapet.

Jämställdhet handlar om allas lika värde. Lennart påpekade på ett väldigt engagerat sätt: Kärlek är värderingsfritt! Att behandla en människa respektfullt är att se honom / henne på nytt vid varje möte. Lennart har arbetat som lärare på olika nivåer och han är övertygad om att relationen mellan läraren och eleven är avgörande för elevens lärande. Lennart har bland annat varit lärare i franska. Personligen tror jag att jag hade varit fransk expert om Lennart
varit min lärare.

(FVBU = Föreningen för Vård av Barn och Ungdom, som bl.a. driver 9 Kristna Förskolor i Sverige, m.m.)

Melanie Landström

Projektledare, FVBU i Norrköping

Monterssoriskolan Malmen, Borås

Med Ragnarsson som nestor i verksamheten har både utmaning och utveckling skett. Han har gett oss många infallsvinklar som har gjort oss starka, reflekterande och kreativa. Han har arbetat med personalen i både stora och små grupper på ett professionellt och positivt sätt.

Hans oerhört stora kunskap inom skolverksamhetens forskning har tillfört mycket för vår skola. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Ragnarsson.

Montessoriskolan Malmen, Borås

Kenneth Syrén
Montessoriskolan Malmen
Katrinebergsgatan 21
504 39 Borås
E-post: kenneth.syren@malmen.com
Fax: 033 – 10 41 80
Telefon arb: 033-23 73 86
Mobil: 0705-18 12 63

Vicky Birgersson

Lärare, Montessoriskolan Malmen i Borås

Gunilla Sjödahl, Bitr. rektor, Tranängskolan

Med glädje i sinnet gick jag till handledningstillfällena med Lennart. Rollen som rektor innebär flera glädjeämnen men också dilemmor.Utifrån en tydlig förankring i det salutogena perspektivet gav Lennart mig kraften att se medarbetarnas styrkor och att utveckla dessa. Det jag lärt mig är att en sedd och bejakad lärare skapar en god lärandemiljö för eleverna men även för sina kollegor.

Gunilla Sjödahl
Bitr.rektor
Tranängskolan år 7-9
Tel: 0325-576604, 0766-430556

Vicky Birgersso

Montessoriskolan Malmen i Borås

Som lärare är jag varje dag med om spännande möten med andra människor. Jag får vara med när eleverna utvecklas och lär sig om den värld de lever i. I detta arbete är jag själv ett viktigt arbetsredskap, kanske det allra viktigaste och jag är också delaktig i många av de processer som eleverna befinner sig i.

När Lennart gör klassrumsobservationer i mitt klassrum, så sätter han det arbetsredskap som jag är under lupp och han hjälper mig att såväl se som förstå vad det är jag gör. Det kan handla om min mimik, hur jag rör mig, tonfall eller kroppsspråk men våra samtal handlar också om syfte och mål eller val av innehåll och metod.

Det borde vara en naturlig del av yrket att som lärare få arbeta med sig själv och sin egen utveckling med professionellt stöd vilket ger förutsättning till yrkesmässig och personlig växt. Så är många gånger inte fallet, utan som lärare är jag ofta ensam och utlämnad åt min egen bedömning av såväl mig själv som min arbetsinsats. Det är en omfattande uppgift som inte bara är svår, utan också arbetsam.

Att bli sedd, få uppmuntran och hjälp på det sätt som Lennart gjort i samband med sina observationer, är det som för mig gör skillnaden i att våga eller inte våga, orka eller inte orka anta nya utmaningar och utveckla mig själv och min skola vidare.

Vicky Birgersson

Lärare, Montessoriskolan Malmen i Borås

Fler jag arbetat med:

H&M Rowells: ”Varför är jag frisk…egentligen?”
Gnosjö kommun: Salutogen design för arbetsledare
Svenska kyrkan: ”Bemötande – en fråga om kommunikation, relation och kunskapsbildning”
Sisu – idrottsutbildarna: ”Drama med SISU”
Södra Älvsborgs sjukhus: ”Varför är jag frisk egentligen?”
Tranemo Gymnasieskola: Det goda livet och Arbetsplatskulturanalys

 
Marita Svenningsson

Rektor, Gula skolan Fristad

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se