Vem är jag

 

Varmt välkommen till Pedcoms hemsida

Här finns flera av våra utbildningar kort presenterade så att Du/Ni kan få en uppfattning om huruvida det är något som Du/Ni vill veta mera om. Flera av våra utbildningar riktar sig både till Dig som enskild individ och/eller till en hel arbetsgrupp och/eller till hela organisationen. Utbildningarna utgår således från Dina/Era behov och önskemål. I alla våra utbildningar finns det Salutogena perspektivet som en fundamental utgångspunkt.

Eftersom vi gärna vill ge Dig/Er en så bra service som möjligt, samtidigt som vi tyvärr inte har möjlighet att alltid finnas tillgängliga på våra telefoner, ser vi helst att Du/Ni skickar oss ett e-postmeddelande med Din/Er förfrågan och på vilket nummer vi kan nå Dig/Er. Sedan hör vi av oss till Dig/Er så snart vi har möjlighet.

Kostnaden för en utbildning varierar beroende på längd och var den förläggs. Vi har möjlighet att förlägga de flesta av våra utbildningar direkt till arbetsplatsen i fråga eller i närheten av Din/Er hemort under förutsättning att Ni är tillräckligt många. Flera av våra utbildningar riktar sig främst till skolans värld medan andra även riktar sig till andra verksamheter inom kyrka, landsting, stat eller kommun. Såväl mindre företag som större industrier har också använt sig av Pedcoms utbildningar för sin personal och sin ledning.

Vi ser fram emot att höra från Dig/Er.

 

Om Mig

Jag är adjunkt i svenska och franska, samt auktoriserad dramapedagog. Jag har arbetat som lärare ”på golvet” i över 25 år.

Numera arbetar jag främst som lärarfortbildare, ämnesdidaktiker, projektledare och personalutvecklare med framför allt ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling, personlig handledning, teambuilding, arbetslagsutveckling, kartläggning och analys av arbetsplatskulturer samt med hälsofrämjande faktorer på såväl individ- som grupp- och arbetsplatsnivå, m.m. Jag arbetar numera i egen regi som frilansutbildare men också via bl. a. Kompetenshuset i Göteborg och tidvis som lärarutbildare vid Pedagogen i Göteborg.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se