Föreläsningar & studiedagar

 

Bemötande – en fråga om kommunikation, relation och kunskapsbildning.

Varför är jag frisk egentligen?

Ledarskap och medarbetarskap utifrån ett salutogent perspektiv.

Vad innebär KASAM (=känsla av sammanhang) för våra relationer och för vårt sätt att samtala på jobbet, på hemmaplan, på fritiden, etc.

Arbetslagsutveckling

Människans utveckling – en fråga om kunskapsbildande möten.

Konflikthantering ur ett dramapedagogiskt perspektiv.

Under denna dag går vi igenom vad behövs vid konflikthantering och hur forumspelsteknik kan användas som metod. Den etik som genomsyrar läroplanen är samma som genomsyrar forumspelstekniken.

Pedagogiskt ledarskap i klassrummet

Detta är en fråga om kommunikation, relation och kunskapsbildning ur ett värdegrundsperspektiv samt om flerstämmighet, inflytande och makt. Det är en fråga om möten där det är viktigt att man verkligen ser den andre. Under dagen får deltagarna pröva metoder som kan hjälpa dem att klara av det oförutsedda och att inte bli ställd, släppa kontrollen, ge sig möjlighet att se den andre och sig själv.

  • Det salutogena ledarskapet
  • Det autentiska ledarskapet
  • Det reciproka ledarskapet

Kärlek känns… kommunikation, relation och kunskapsbildning ur ett dramapedagogiskt perspektiv

Ledare och förebild för tonåringar – hur gör man?

Kärlek känns… en fråga om värden och sätta gränser

Kränkbar eller okränkbar – en fråga om att lösa eller upplösa

Varför är jag okränkbar… egentligen?

Cirkeln – en magi som möts i båda ändar och som aldrig upphör

Kärlek känns… olika men på lika villkor

Friskare arbetsplats

Olika men på lika villkor

Kommunikation, relation och kunskapsbildning med betoning på begreppen jämställdhet och demokrati.

Vi måste skapa förutsättningar för barn och ungdomar att få uppleva framgång genom att lyckas och bli bekräftade, att kunna och få beröm och känna att de duger och tillhör.

Där människor möts uppstår en kulturell lust

Den lyckliga skolan – den lyckliga skolgången

Förskolan – en plats för magiska möten

Det pulserande hjärtat

Utveckling av ledarskap genom drama

Att stärka sitt självförtroende och sin självbild via drama

Åldersövergripande tematiskt arbetssätt

Det goda livet – en fråga om makt och möten?

Ömsesidighet – som okränkbarhetens förutsättning

Mångfaldiga magiska möten i salutogen anda

Referenser

Lennart kan fånga ett helt auditoriums intresse utan svårigheter. Det kan sitta 300-400 personer i publiken och han får allas uppmärksamhet. Han gör det med en blandning av humor, allvar och djup. Lennart har en fantastisk förmåga att få människor att känna sig bekräftade och sedda. Bland vår personal har Lennarts arbete varit mycket omtyckt.

Ring mig om du vill veta mer på tfn 0707-36 19 37

Nils Funnemark

Utvecklingsledare, Lerums Kommun

Deltagarkommentarer

Att finna någon annan som kan mäta sig med honom torde vara svårt. Han har det mesta av alla de bitar som man behöver som kunnig ledare. Mycket väl godkänd!

Vilket energiknippe! Jag har alltid haft svårt för att sitta stilla och lyssna en längre stund. Men inte här inte! Man rycks med och har ett sådant positivt tänkande i flera dagar efteråt. I de praktiska övningarna släpper man loss och man är som man borde vara mot främmande människor. Otroligt bra på ledarskap och att få med folk och få oss intresserade.

En enastående person med ett utmärkt ledarskap med en utmärkt förmåga att förmedla sig och att få andra att leva sig in i det han gör. För att inte tala om det praktiska – helt fantastisk på att få alla att leva sig in i det man ska göra på ett underhållande sätt. Oj vad roligt det var!!!!

Jätteduktig, härligt med en person som är så entusiastisk och ivrig över att få undervisa och lära ut samtidigt som han utstrålar ett lugn och inre harmoni som smittar av sig till oss andra.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se