Det goda arbetslivet

Denna utbildning riktar sig främst till skolans personal. Utbildningen utgår från det salutogena perspektivet vilket innebär att man finner, betonar och förstärker de faktorer hos sig själv och på arbetsplatsen som befrämjar en god hälsa och ett gott välbefinnande. Att finna varje individs egen didaktik (undervisningskonst) i individen själv för att därigenom öka individens didaktiska självförtroende, pedagogiska självkänsla och allmänna välbefinnande, d v s öka individens egenmakt och egenkontroll för att garantera en hållbar utveckling. Vi uppmärksammar betydelsen av ”friskfaktorer”, stresshantering, livskvalitet och välbefinnande. Det salutogena perspektivet leder till en fördjupad förståelse för hur olika faktorer påverkar arbetsmiljö, arbetsklimat och arbetsglädje. I utbildningen används som upplevelsebaserade metoder pedagogiskt drama, dialog, metal träning, konflikthantering och forumspel.

Utbildningen är på sammanlagt sju träffar, sex tillfällen á fyra timmar samt en heldag.

Deltagarkommentarer

Lennart är TOPPEN, från tårna till knoppen! Inspirerande, annorlunda, bejakande men ändå pådrivare. Med en annan typ av ledare hade kursen kunnat blivit ”flummig”.

Med en entusiastisk ledare som Lennart dras man med och vågar ge av sig själv. Man blir så inspirerad! Stämningen har varit så skön. Det har varit lätt att förstå både det teoretiska och praktiska: Lennart är tydlig, och skulle man inte förstå, få vågar man fråga.

Detta verkar intressant…

Jag/vi vill gärna att ni tar kontakt med mig

Kontakt

Lennart Ragnarsson
Mobil: 0706-46 62 02
Hem: 0340-450 12
E-post: lennart@pedcom.se